Tiễn học sinh bay du học Hàn Quốc tháng 12 năm 2023

Tháng 12 như thường lệ là tháng xuất cảnh của các bạn du học sinh việt nam sang Hàn Quốc. Cùng với các kỳ bay tháng 2, tháng 6, tháng 9. Tháng 12 này các bạn du học hàn quốc trung tâm Nhật Hàn ở cả 3 miền Bắc Trung Nam đều xuất cảnh rất đông và nhộn nhịp.