blog

22-12-2021

Tuyển thuyền viên Hàn Quốc Tàu Cá Mực và Tàu Cá Hố 2022

Lấy chỉ tiêu xuất cảnh cho đợt tháng 4/2022, đầu tháng 1/2022 công ty chúng tôi cần tuyển 50 thuyền viên làm tàu cá gần bờ Hàn Quốc. Làm...

Chi Tiết
blog

19-11-2021

Tuyển thuyền viên Hàn Quốc chương trình đa cảng

Công ty chúng tôi được sự cấp phép của Bộ lao động thương binh và xã hội tuyển thuyền viên đi Hàn Quốc làm chương trình đánh cá đa...

Chi Tiết
blog

19-11-2021

Thông báo tuyển thuyền viên gần bờ Hàn Quốc

Thông báo tuyển số lượng lớn 50 thuyền viên đi làm việc tàu cá gần bờ Hàn Quốc. Chương trình thuyền viên Hàn Quốc theo diện visa E10.

Chi Tiết