Lấy Visa và tiễn bay các em trường Catholic Sangji

Trên chuyến bay ngày 15/6/2022 chúng tôi đưa các em lên sân bay và làm thủ tục cho các em bay sang Hàn Quốc du học trường Catholic Sangji. Hiện tại số lượng học sinh của trung tâm Nhật Hàn tại trường Catholic Sangji đã bay xong toàn bộ kỳ tháng 6/2022. Mời các bạn xem 1 số hình ảnh học sinh của chúng tôi.