Cán bộ nhân viên Công ty cùng Học sinh Nhật Hàn 2022

Một ngày đẹp trời tại trụ sở chính của công ty TNHH Tư vấn và Đào tạo Nhật Hàn tại Hà Nội. Công ty tổ chức buổi chụp ảnh bao gồm toàn thể cán bộ nhân viên công ty và các em học sinh. Những bức ảnh sẽ lưu lại quá trình hoạt động của công ty cũng như là những kỷ niệm không thể nào quên cho các em thời gian chuẩn bị ở Việt Nam trước khi sang Hàn Quốc học tập.